Karierové poradenství

Na naší škole vykonává funkci kariérového poradce výchovní poradci


Kariérové poradenství představuje systém poradenských služeb, jejichž cílem je pomáhat lidem při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi jejich života. Žákům a studentům mají pomoci ujasnit si vlastní kariérní cíle a porozumět světu práce.

Pod kariérové poradenství zahrnujeme  individuální nebo skupinové poradenství zaměřené na volbu vzdělávací a profesní dráhy, volbu prvního zaměstnání, změnu zaměstnání a návrat do pracovního procesu. Tento komplex představuje služby jak pro jedince, kteří ještě nevstoupili na trh práce, tak pro uchazeče o zaměstnání, kteří si zaměstnání právě hledají, stejně jako pro ty, kteří jsou právě zaměstnáni.

Užitečné odkazy:

Studium na vysoké škole

https://www.infoabsolvent.cz/

https://www.kampomaturite.cz

https://www.kamnavejsku.cz/

https://www.vysokeskoly.cz/sekce/studium-na-vysoke-skole


Národní srovnávací zkoušky NSZ - SCIO

Vzdělávání v zahraničí

https://www.nicm.cz/oblasti/vzdelavani/studium-v-zahranici

Portál ministerstva práce a sociálních věcí - hledání volných míst, statistiky zaměstnanosti

https://portal.mpsv.cz/

Práce v ČR

https://www.nicm.cz/oblasti/prace/prace-v-cr

Dopravní podnik hl. města Prahy

stipendijní program https://www.dpp.cz/stipendium/

zaměstnání https://dpp.jobs.cz/

České dráhy  https://www.ceskedrahy.cz/kariera/kariera/-981/


EURES - hledání práce v EU/EHP - integrovaný portám MPSV

/https://portal.mpsv.cz/eures

Vyhledávač pracovních příležitostí https://www.neuvoo.cz

Práce v zahraničí, dobrovolnictví

https://www.nicm.cz/oblasti/prace/prace-v-zahranici

Nabídka volných míst, práce v zahraničí, přijímací pohovor, profesní životopis

https://www.neflakamse.cz/

Národní soustava kvalifikací

https://www.narodnikvalifikace.cz/

Nabídka pracovních příležitostí

https://mesicabsolventu.cz

https://www.jobdnes.cz

https://www.airjobs.cz

https://www.pracevpraze.cz

Obecné Informace o kariérovém poradenství

https://www.nvf.cz/karierove-poradenstvi