Úvod - Aktuality

Akce realizované nebo doporučené školním poradenským pracovištěm

24. - 26. 4. 2018  Metakulture - přednášky pro žáky 2. a 3. ročníků

                              na téma předsudky, migrace

5. - 15. 3. 2018 Festival Jeden svět projekce filmů o lidských právech

7. 3. 2018  Setkání vých. poradců  PPP Praha 9 - Problematika Inkluze 

5. - 6. 3. 2018 Akce městské policie - Besedy se žáky  v rámci prevence kriminality

26. 2. 2018 Třídy 1. MEO a 1. ELM Setkání v rámci primární prevence

30. 1. 2018 Třídy 1. MEO a 1. ELM Setkání v rámci primární prevence 

26. 1. 2018 karierové poradenství ČVUT - Den otevřených dveří