Úvod - Aktuality

Akce realizované nebo doporučené školním poradenským pracovištěm

21. 12.  2018  Vánoční besídka

28 11. 2018 Třídy 1. M a 1. MEO Aktivity primární prevence (agentura PROSPE)

22.11.2018   Den finanční gramotnosti -  třídy 3 EL a 3 M

20. 11. 2018   Třídní schůzky na Poděbradské 1  možnost setkání s výchovným poradcem

                      Mgr. Dittmayerem a školní psycholožkou PhDr. Světlou

9. 11. 2018 karierové poradenství    ČVUT - Den otevřených dveří - 4 ME

24. 10. 2018 Třídy 1. M a 1. MEO Aktivity primární prevence (agentura PROSPE)

17. 10. 2018 Třídy 1. M a 1. EL Aktivity primární prevence (agentura PROSPE)

6. 9. 2018  Akce - Do školy v pohodě ( třída 1M, 1 EL ) Hravé setkání žáků s učiteli a pracovníky školního ped. pracoviště

4. 9. 2018  Setkání žáků s výchovným poradcem v rámci třídnických   hodin

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2018 / 2019

13. 6. 2018  Třídní schůzky budoucích prvních ročníků na Poděbradské 1

                     možnost setkání s výchovným poradcem Mgr. Dittmayerem

6. 6. 2018  Karierové poradenství - Setkání s pracovníky dopravního podniku a seznámení

                    se stipendijním programem a možností zaměstnání

10. 5. 2018     Válka profesora Klama Výchovné představení (aula školy, třída 3 ME)

3.5., 10.5. , 24. 5.   Metaculture - přednášky pro žáky 2. a 3. ročníků

                                na téma předsudky, migrace

24. - 26. 4. 2018    Metaculture - přednášky pro žáky 2. a 3. ročníků

                                na téma předsudky, migrace

5. - 15. 3. 2018 Festival Jeden svět projekce filmů o lidských právech

7. 3. 2018  Setkání vých. poradců  PPP Praha 9 - Problematika Inkluze 

5. - 6. 3. 2018 Akce městské policie - Besedy se žáky  v rámci prevence kriminality

26. 2. 2018 Třídy 1. MEO a 1. ELM Setkání v rámci primární prevence

30. 1. 2018 Třídy 1. MEO a 1. ELM Setkání v rámci primární prevence 

26. 1. 2018 karierové poradenství ČVUT - Den otevřených dveří